Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste návštěvníkem našich stránek, poskytujete nám své osobní údaje. Vaše údaje zpracováváme a za jejich bezpečnost odpovídáme. Vaše údaje chráníme a podřizujeme se požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Dominik Kovář, Purkyňova 437/17, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014, IČO:05834007 (dále jen „správce“), který je provozovatelem a vlastníkem webu Alpland.cz.

Kontaktovat můžete správce na výše zmíněné adrese nebo e-mailu info@alpland.cz.

Vaše práva a doba uchování údajů

V případě individuálního nastavení vašich osobních údajů na stránkách alpland.cz nás prosím kontaktujte na info@alpland.cz.

Máte právo na informace, které vám prostřednictvím webu alpland.cz nabízíme.

Vaše údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou pro provoz webu nebo po dobu odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Díky právu na přístup nás můžete kdykoli vyzvat a my vám do 30 dnů doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a za jakým účelem. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální či neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje z našeho systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz máme zákonnou lhůtu 30 dní.

V případě jakéhokoliv nesouladu vašich osobních údajů máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Prosíme, abyste o případném nesouladu nejprve kontaktovali nás, abychom situaci co nejdříve napravili.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Komentáře

Když jako návštěvník přidáte komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále vaše IP adresa a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Využití osobních údajů jinými službami

Tato stránka používá internetové služby třetích stran, které sbírají informace nezávisle na nás. Jsou jimi: Google Analytics.

Shromažďovaná data mohou být sdílena s dalšími službami uvnitř těchto organizací a mohou být použity při personalizaci reklam v jejich vlastní reklamní síti. Uživatelské dohody těchto organizací si můžete přečíst na jejich webových stránkách. Tam můžete také odmítnout shromažďování vašich osobních údajů, například zde najdete blokátor služby Google Analytics.

Osobní údaje, které zpracováváme, zpřístupňujeme pouze spolupracovníkům a zpracovatelům, kteří vykonávají administrativní a technickou podporu při provozu aplikací potřebných k provozu webu a podpůrných aplikací. Jiným subjektům, je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Odkazy na jiné stránky

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.) nebo jiné odkazy na stránky, které námi nejsou provozovány. Za jejich obsah neneseme zodpovědnost a doporučujeme si přečíst zásady ochrany osobních údajů na stránkách, na které jste z našeho webu odkázáni.

Cookies

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie a obdobné technologie a zpracováváme vaše osobní údaje (např. IP adresu), které slouží například k personalizaci obsahu a reklam, k zapojení multimediálního obsahu od poskytovatelů třetích stran nebo k analýze návštěvnosti našich webových stránek. 

Pro správu souborů cookie a podobných technologií (sledovací pixely, webové majáky atd.) a souvisejících souhlasů používáme nástroj pro udělování souhlasu „Real Cookie Banner“. Podrobnosti o tom, jak „Real Cookie Banner“ funguje, najdete na této adrese.

Právní základ pro zpracování osobních údajů v této souvislosti tvoří čl. 6 (1) písm. c GDPR a čl. 6 (1) písm. f GDPR. Naším oprávněným zájmem je správa používaných souborů cookie a podobných technologií a souvisejících souhlasů.

Poskytování osobních údajů není smluvně vyžadováno ani není nezbytné pro uzavření smlouvy. Nejste povinni osobní údaje poskytnout. Pokud osobní údaje neposkytnete, nebudeme moci spravovat vaše souhlasy.

Mlčenlivost

Všichni zpracovatelé vašich osobních údajů jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů.

Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 5. 2. 2024.